Colegiul National de Arta "Octav Bancila" Iasi

Alegând şcoala noastră, alegeţi viitorul!
Tradiţie şi performanţă

Colegiul Naţional de Artă
„Octav Băncilă” Iaşi


ANUNTURI

Tablete prin programul naţional - "Educaţia în siguranţă" - HG 756/10.09.2020

•  programare distribuire tablete
•  anexa 2 - Declaraţie pe proprie răspundere
•  anexa 3 - Model cerere

Documente înscriere CRED

Platforma naţională de informare cu privire la vaccinarea împotriva COVID-19

Resurse educaţionale (funcţionează doar dacă sunteţi conectaţi la contul G-Suite)

În atenţie cadrelor didactice - Fişa de prezenţă

•  Adresa MEC nr. 10335 din 09.10.2020 privind noul model de condică şi fişă de prezenţă
•  Indicaţii de completare a fişei de prezenţă
•  model Fişă de prezenţă în format PDF
•  model Fişă de prezenţă în format Excel

ORDIN nr. 5977/09.11.2020 - privind suspendarea aplicării unor prevederi din Ordinul MEC nr. 5447/31.08.2020
Adresa ISJ nr. 9021 din 12.11.2020 - TelVerde consiliere psihopedagogică
Adresa ISJ nr. 8984 din 11.11.2020 privind inspecţiile tematice de monitorizare a activităţilor online şi la distanţă
Ordinul M.E.C. nr. 5972 din 08.11.2020 privind desfăşurarea cursurilor în sistem online pentru o perioadă de 30 zile începând cu data de 9 noiembrie 2020
Orar cursuri online pentru ziua de LUNI
Orar cursuri online pentru ziua de MARTI
Orar cursuri online pentru ziua de MIERCURI
Orar cursuri online pentru ziua de JOI
Orar cursuri online pentru ziua de VINERI
Procedura de urmat de către diriginţi pentru anunţarea cazurilor de Sars-Cov-2


În atenţie cadrelor didactice - definitivate şi grade didactice

•  Adresa ISJ nr. 8986/11.11.2020 privind a doua etapă de înscrieri la gradele didactice în anul şcolar 2020-2021
•  Programare ISJ pentru înaintarea dosarelor înscriere la gradele didactice
•  Adresa ISJ nr.8763/04.11.2020 privind amânarea inspecţiei speciale şi a susţinerii lucrării metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului didactic I
•  Adresa ISJ nr.7981/09.10.2020 privind dosarele şi cererile de înscriere la definitivat şi gradele didactice
•  Informaţii privind înscrierea la gradele didactice
•  Documente necesare pentru înscrierea la gradele didactice
•  Adresa ISJ Iasi nr.8011/12.10.2020 - precizari privind sustinerea gradelor didactice

Program completare cataloage (note, absente)

Oferta cabinetului şcolar de asistenţă psihopedagogică

HOTĂRÂREA nr. 47 din 05.10.2020 privind aprobarea listei țărilor/zonelor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice

Anunţ privind voucherele de vacanţă

Ghid activare conturi G-Suite

Adresa ISJ Iasi nr. 2936/21.05.2020 - ghiduri utilizare platforme online

•  ghid utilizare Google Classroom
•  ghid utilizare Microsoft Teams
•  ghid utilizare Zoom
•  ghid utilizare Adservio
•  ghid utilizare Webex

În atenţia cadrelor didactice

•  Ordinul MEC nr.4261/15.05.2020 - pentru modificarea metodologiei şi criteriilor de acordare a gradaţiei de merit
•  Informaţii privind examenul de definitivare în învăţământ
•  norme susţinere lucrare grad didactic 1