Colegiul National de Arta "Octav Bancila" Iasi

Alegând şcoala noastră, alegeţi viitorul!
Tradiţie şi performanţă

Colegiul Naţional de Artă
„Octav Băncilă” Iaşi


ANUNTURI

Admitere clasa a V-a - ETAPA 2

Admitere clasa a V-a - rezultate testare aptitudini (etapa 1)

Admitere clasa I - rezultate testare aptitudini (etapa 2)

Admitere clasa I - rezultate testare aptitudini (etapa 1)

ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 2015-2016

Admitere clasa a IX-a - Informatii utile

Admitere clasa a IX-a - Programarea probelor de aptitudini

Admitere clasa a IX-a - BROȘURA ADMITERE


În atenția candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, sesiunea 2015

TITULARIZARE 2015-2016 - rezultate pretransfer


OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE INTERPRETARE VOCALĂ, INSTRUMENTALĂ ŞI DE STUDII TEORETICE MUZICALE


Metodologia şi criteriile de acordare a gradaţiei de merit personalului din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2015

ORDIN nr. 4893/10.11.2014 de aprobare a metodologiei şi criteriilor de acordare a gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat
Metodologia si criteriile de acordare a gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, sesiunea 2015
Modele fise de evaluare pentru personalul didactic
Modele fise de evaluare pentru personalul didactic auxiliar

Proiect POSDRU/174/1.3/S/149155 - “Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar și universitar de stat - promotor al învățării pe tot parcursul vieții”

Ordin OMEN nr 4871/05.11.2014 - Privind implementarea proiectului
Metodologie de implementare
Declaratie prelucrare date personale
Formular inregistrare a grupului tinta
Instructiuni de completare a formularului de inregistrare a grupului tinta
Precizări suplimentare din data de 11 noiembrie 2014 pentru proiectul POSDRU/174/1.3/S/149155
Documente pentru proiectul POSDRU/174/1.3/S/149155
Model raport individual de dezvoltare profesională
Instrucţiuni de completare a raportului individual de dezvoltare profesională

Rezultatele concursului internaţional de interpretare muzicală „EMANUEL ELENESCU”, ediţia a XXIV-a, 2014

Gala Excelenţei - octombrie 2014

Lista profesorilor diriginţi pentru anul şcolar 2014-2015

Documente privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional

CALENDARUL desfăşurării concursului de selecţie
METODOLOGIA de organizare şi desfăşurare a concursului de selecţie
INSTRUCŢIUNI privind utilizarea aplicaţiei informatice de evaluare