Colegiul National de Arta "Octav Bancila" Iasi

Alegând şcoala noastră, alegeţi viitorul!
Tradiţie şi performanţă

Colegiul Naţional de Artă
„Octav Băncilă” Iaşi


ANUNTURI

ADMITERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT (clasa a IX-a) 2016-2017

ORDINUL nr. 5082/31.08.2015 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2016-2017
CALENDARUL admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2016-2017
METODOLOGIA de organizare si desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2016-2017
Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2016-2017
Probele de aptitudini pentru admiterea în anul şcolar 2016-2017 in liceele vocaţionale
Broşura informativă privind admiterea în învăţământul liceal de stat în anul şcolar 2016-2017
Programarea probelor de aptitudini pentru admiterea în învăţământul liceal de stat în anul şcolar 2016-2017
Dosarul de înscriere şi repartizarea locurilor pe secţii

Calendar examen certificare competente profesionale (atestat 2016)

Caiet de sarcini lucrări de reparaţii capitale la sala de sport

TITULARIZARE 2016-2017

•   Lista posturilor didactice/catedre vacante/rezervate pentru anul 2016-2017, reactualizata la 12.05.2016 (este afisata si la avizierul colegiului)
•   Anunt candidati Definitivat 2016
•   Etapa pretransfer - rezultate proba practica/inspectie la clasa
•   Etapa pretransfer - bilete trase de candidati pentru proba practica/inspectia la clasa
•   METODOLOGIA - CADRU privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2016-2017
•   Criterii specifice

CERCURI METODICE ÎN ANUL ŞCOLAR 2015 - 2016

Burse FLEX pentru liceeni în SUA