Colegiul National de Arta "Octav Bancila" Iasi

Alegând şcoala noastră, alegeţi viitorul!
Tradiţie şi performanţă

Colegiul Naţional de Artă
„Octav Băncilă” Iaşi


ANUNTURI

OLIMPIADA NAŢIONALĂ DE INTERPRETARE VOCALĂ, INSTRUMENTALĂ ŞI DE STUDII TEORETICE MUZICALE


ÎNSCRIEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR 2015-2016

ÎNSCRIEREA ÎN CLASA a V-a 2015-2016

Metodologia şi criteriile de acordare a gradaţiei de merit personalului din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2015

ORDIN nr. 4893/10.11.2014 de aprobare a metodologiei şi criteriilor de acordare a gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat
Metodologia si criteriile de acordare a gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, sesiunea 2015
Modele fise de evaluare pentru personalul didactic
Modele fise de evaluare pentru personalul didactic auxiliar

Proiect POSDRU/174/1.3/S/149155 - “Personalul didactic din sistemul de învățământ preuniversitar și universitar de stat - promotor al învățării pe tot parcursul vieții”

Ordin OMEN nr 4871/05.11.2014 - Privind implementarea proiectului
Metodologie de implementare
Declaratie prelucrare date personale
Formular inregistrare a grupului tinta
Instructiuni de completare a formularului de inregistrare a grupului tinta
Precizări suplimentare din data de 11 noiembrie 2014 pentru proiectul POSDRU/174/1.3/S/149155
Documente pentru proiectul POSDRU/174/1.3/S/149155
Model raport individual de dezvoltare profesională
Instrucţiuni de completare a raportului individual de dezvoltare profesională

Rezultatele concursului internaţional de interpretare muzicală „EMANUEL ELENESCU”, ediţia a XXIV-a, 2014

Gala Excelenţei - octombrie 2014

Lista profesorilor diriginţi pentru anul şcolar 2014-2015

Documente privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional

CALENDARUL desfăşurării concursului de selecţie
METODOLOGIA de organizare şi desfăşurare a concursului de selecţie
INSTRUCŢIUNI privind utilizarea aplicaţiei informatice de evaluare