Colegiul National de Arta "Octav Bancila" Iasi

Alegând şcoala noastră, alegeţi viitorul!
Tradiţie şi performanţă

Colegiul Naţional de Artă
„Octav Băncilă” Iaşi


ATESTAT 2018-2019

CALENDARUL examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera vocaţională (ATESTAT 2019)

METODOLOGIA - de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera vocaţională

Proiectul/Lucrarea de specialitate, însoţit/însoţită de referatul de evaluare elaborat de profesorul îndrumător, se depune la secretariatul unităţii de învăţământ.

Conform art.30 din metodologie, proiectul/lucrarea de specialitate are următoarea structură:
•  coperta/pagina de titlu
•  cuprins
•  argument - 1-2 pagini, în care sunt sintetizate atât aspectele teoretice, cât şi cele practice, din perspectiva importanţei şi a utilităţii lor pentru specializarea respectivă
•  compoziţie - conţinutul lucrării (15-30 de pagini)
•  anexe - bibliografie, note, referinţe critice, glosar etc.