Colegiul National de Arta "Octav Bancila" Iasi

Alegând şcoala noastră, alegeţi viitorul!
Tradiţie şi performanţă

Colegiul Naţional de Artă
„Octav Băncilă” Iaşi


Legislaţie

ORDIN nr. 3027/08.01.2018 - privind modificarea şi completarea regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

ORDIN nr. 5079/31.08.2016 - regulament-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar

ORDIN nr. 5569/07.10.2011 - pentru aprobarea regulamentului privind organizarea şi funcţionarea învăţământului preuniversitar de artă

ORDIN nr. 4742/10.08.2016 - statutul elevului

Regulament de ordine interioară (aprobat în şedinţa Consiliului de Adminstraţie din 16.03.2017)

Regulament de organizare şi funcţionare (aprobat în şedinţa Consiliului de Adminstraţie din 15.02.2019)

Regulament cămin şi cantină

Codul de etică al Colegiului Naţional de Artă "Octav Băncilă" Iaşi

Proiect de dezvoltare instituţională - 2017-2021

Plan operaţional - 2017-2018

Plan managerial - 2017-2018