Colegiul National de Arta "Octav Bancila" Iasi

Alegând şcoala noastră, alegeţi viitorul!
Tradiţie şi performanţă

Colegiul Naţional de Artă
„Octav Băncilă” Iaşi


ATESTAT 2021-2022

Proiectele pentru atestat se vor preda marţi 10 mai 2022, la secretariatul colegiului.
Fiecare proiect trebuie să conţină şi referatul semnat de profesorul îndrumător.

Conform art.30 din metodologie, proiectul/lucrarea de specialitate are următoarea structură:
•  coperta/pagina de titlu
•  cuprins
•  argument - 1-2 pagini, în care sunt sintetizate atât aspectele teoretice, cât şi cele practice, din perspectiva importanţei şi a utilităţii lor pentru specializarea respectivă
•  compoziţie - conţinutul lucrării (15-30 de pagini)
•  anexe - bibliografie, note, referinţe critice, glosar etc.

Programarea probelor la examenul de certificare a competențelor profesionale în învățământul liceal, filiera vocațională
•  secţia muzică
•  secţia arte plastice
•  secţia coregrafie şi teatru

METODOLOGIA - de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera vocaţională