Colegiul National de Arta "Octav Bancila" Iasi

Alegând şcoala noastră, alegeţi viitorul!
Tradiţie şi performanţă

Colegiul Naţional de Artă
„Octav Băncilă” Iaşi


Rechizite şcolare, decontări abonamente, alocaţii

Tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional

Programul naţional de protecţie socială "Bani de liceu"

•  Acte necesare
•  Cerere tip pentru "Bani de liceu"
•  Adresa ME nr. 32398/30.08.2021
•  Hotărârea nr. 1488/09.09.2004

Burse şcolare (performanţă, merit, studiu, sociale)

•  Informaţii privind acordarea burselor pentru anul scolar 2021-2022
•  Ordinul MECTS nr. 5576 din 2011
•  Notă privind bursele de ajutor social (de boală)
•  Model împuternicire ridicare bursă de la casieria unităţii

Alocaţia de stat pentru tinerii care au împlinit 18 ani

•  Informaţii privind acordarea alocaţiei
•  Modelul de cerere pentru alocatie

Decontări navetă elevi

•  Ordin ME nr. 4426/20.07.2021
•  Ordonanţa de Urgenţă nr. 50/16.06.2021
•  Abonament lunar gratuit pentru elevi din aplicaţia mobilă 24pay