Colegiul National de Arta "Octav Bancila" Iasi

Alegând şcoala noastră, alegeţi viitorul!
Tradiţie şi performanţă

Colegiul Naţional de Artă
„Octav Băncilă” Iaşi


Join Opportunities of INclusion in eU Society through SPORT and Music!
2015-1-IT02-KA201-014884

Proiectul "JOIN US, Support Me! - Join Opportunities of Inclusion through Sport and Music!" este coordonat de P. Egidi" Comprehensive Institute, Viterbo, Italia și se adresează nevoii de a dezvolta un model de educație incluzivă aşa cum este descris de direcţiile lansate atât de Comisia Europeană cât şi de Agenţia Europeană pentru Educaţie Incluzivă şi Nevoi Speciale (AEEINS).

OBIECTIVE

Proiectul este centrat pe dezvoltarea unei metodologii inclusive prin prisma a două discipline integratoare - Educație Muzicală și Sport.
Obiectivele generale ale proiectului sunt:
•  Imbunătățirea profilului incluziv al organizațiilor partenere prin acumularea de experiență în cooperarea internațională și prin întărirea abilităților de a produce rezultate inovative de înaltă calitate.
•  Crearea unei cooperări strategice între operatori din sectorul educațional formal și non-formal/informal în vederea dezvoltării unor instrumente experimentale pentru inovare socială și incluziune.
•  Implementare a unor forme alternative de învățare pentru elevii cu nevoi speciale prin intermediul întâlnirilor virtuale, a resurselor educaționale deschise și a noilor tehnologii.
•  Dezvoltarea de instrumente și metode de dezvoltare profesională a profesorilor și directorilor pentru o mai bună formare inițială și continuă.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
•  Implementarea unor metodologii incluzive, centrate pe elev în care personalizarea pornește de la nevoile și interesele elevilor și se focusează pe două arii principale: muzică și sport.
•  Formarea directă a 30 de profesori și 5 directori din țările partnere în spiritul conceptului de profesor incluziv.
•  Codificarea a două profile de educație incluzivă pentru profesorii de muzică și sport prin intermediul rezultatelor intelectuale vizate de acest parteneriat strategic: resurse educaționale online și cursuri pentru fomarea inițială și continuă a cadrelor didactice.

CONSORȚIUM

Pentru a obține rezultatele dorite, proiectul se derulează pe o durată de 36 de luni în cadrul unui parteneriat eterogen compus din cinci instituții de învățământ preuniversitar din Italia (coordonator), Slovacia, Estonia, România și Turcia și cinci parteneri din sfera furnizorilor de formare sau a unor instituții/organizme cu experiență în domenile de competență vizate din Italia, Lituania, Suedia și Marea Britanie.

ACTIVITĂȚI

A. Cercetarea, procesarea și realizarea a cinci Produse Intelectuale
•  Un curs online vizând metodologii incluzive de învățare prin muzică
•  Un curs online vizând metodologii incluzive de învățare prin sport
•  Colectarea și procesare de date despre beneficiile educației incluzive prin intermediul chestionarelor structurate și semi-structurate
•  Profilul Profesorului Incluziv – Muzică
•  Profilul Profesorului Incluziv – Educație fizică
Aceste produse intelectuale vor fi diseminate prin intermediul a doua evenimente de multiplicare desfășurate în Roma, Italia cu ocazia a Special Olympics 2017, respectiv Bruxelle, Belgia la Parlamentul European.
B. Opt activități de mobilitate dintre care:
•  2 evenimente de formare pentru profesori desfășurate în UK și Suedia ce vor viza schimbul de bune practici în domeniul educației incluzive prin muzică și sport
•  5 mobilități combinate (virtuale și fizice) ce vor avea drept scop crearea de oportunități de mobilitate pentru elevii cu nevoi speciale și de experimentare a metodelor învățate
•  Mobilitate de scurtă durată desfășurată la Instituțiile europene prin intermediul AEEINS

IMPACT

Impactul vizează nivelul local, național, european și internațional prin intermediul dialogului structurat dintre factorii decizionali și beneficiarii direcții ai educației.

1 2 3 4 5 6 7