Colegiul National de Arta "Octav Bancila" Iasi

Alegând şcoala noastră, alegeţi viitorul!
Tradiţie şi performanţă

Colegiul Naţional de Artă
„Octav Băncilă” Iaşi


Proiect Erasmus+ 2020-1-IS01-KA227-SCH-082782 - Divers-cult. Promoting Cultural diversity in primary and lower-secondary schools

•   Link site proiect
•   Prezentare proiect

PROIECT ERASMUS+ 2020-1-EL01-KA229-078825_5 - "We Will Always Be Together"

•   Link site proiect
•   Anunţ selecţie elevi
•   Procedură selecţie elevi
•   Rezultate selecţie elevi
•   Anunţ selecţie profesori pentru echipa de proiect
•   Procedură selecţie profesori pentru echipa de proiect

Proiect Erasmus+ 2019-1-RO01-KA229-063899 - Master Your Emotional Intelligence Skills Through Game Cards

•   Link site proiect
•   Rezultate iniţiale selecţie membri
•   Rezultate finale selecţie membri

PROIECT ERASMUS+ 2018-1-NL01-KA229-038997

PROIECT ERASMUS+ 2018-1-RO01-KA102-048104 - ARTS+

•   Anunţ selecţie pentru secţiunea Arte Plastice
•   Anunţ selecţie pentru secţiunea Muzică

Proiect Erasmus+ COSMUS 2018-1-PT01-KA201-047472

ŞCOALA PENTRU VALORI AUTENTICE - Proiect I.S.J. Iaşi

OFF-BOOK - PROIECT ERASMUS+ KA2

My City, My Home, My Responsibility (CHIME) - PROIECT ERASMUS+ KA2 (1 septembrie 2017 – 31 august 2019)

JOIN US, Support Me!

Conferinţă de finalizare a proiectului "O mai bună adaptare prin consiliere şi orientare" - joi 3 decembrie 2015

Contract POSDRU/161/2.1/G/135199)
1 2 3 4

Proiect intercultural, 2 - 6 decembrie 2014

Proiecte etwinning înscrise în Campania naţională "Şcoala mea este online"

Ochi - următoarea generaţie
Pornind de la o ediţie precedentă de succes, laureată cu premiul I în anul 2007-2008 la premiile etwinning din Belgia, proiectul actual ofera o modalitate simplă de interacţiune între copii. La vârstele mici se acordă o atenţie deosebită diagramei corpului uman şi de aceea proiectul poartă această denumire. El urmăreşte o corelare a activităţilor de joc şi învăţare cu elemente de TIC.
La proiect participă elevi de vârstă şcolară mică şi preşcolari din: Belgia, Bulgaria, Cehia, Estonia, Franţa, Grecia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Turcia şi Marea Britanie.
Arii curriulare implicate: Arte, Tehnologii, Om şi societate, TIC, Limbă şi comunicare.
Activităţile proiectului sunt:
•  Ochii vii - prezentare a elevilor participanţi care poartă diverse tipuri de ochelari;
•  Nu pot să văd nimic ! - desfăşurarea de jocuri şi activităţi cu ochii acoperiţi;
•  Ochelarii tăi pe calculator - elevii îşi vor desena ochelari;
•  Ochii amuzanţi - activitate de joc şi creativitate;
•  Privind spre vacanţă - construirea unor instrumente variate pentru a privi în perspectivă spre vacanţă.
Comunicarea între şcoli se realizează prin email şi prin intermediul website-ului proiectului.

Jocuri fără frontiere
Proiectul pleacă de la premisa că noile tehnologii pot ajuta atât la învăţarea limbii engleze cât şi la interacţiunea între culturi diferite. Prin urmare prin crearea unui schimb de jocuri tradiţionale se urmăreşte stimularea respectului pentru valorile tradiţionale şi exersarea limbii engleze.
La proiect participă elevi de şcoală primară din: Turcia, Portugalia şi România.
Arii curriculare implicate: Arte, Tehnologii, Om şi societate, TIC, Limba şi comunicare.
Actvităţile propuse vizează: selectarea unor informaţii relevante despre şcolile participante, căutarea şi selectarea unor jocuri tradiţionale, realizarea practică a jocurilor şi o competitivitate între şcolile participante.
Comunicarea se realizează prin e-mail, spaţial etwinning şi blogul etwinning atribuit proiectului.